Dětský klub U Broučka

Dětský klub U Broučka

Dětský klub U Broučka byl založen v roce 2005 občanským sdružením Solid Ground o.s.  Od dětité doby nepřetržitě poskytuje bezpečné zázemí osobám na mateřské dovolené a jejich dětem pro vzájemná setkávání spolu s pravidelným pedagogicko-výchovným programem pro děti.

Program se zaměřuje na rozvoj výtvarných, pohybových a sociálních dovedností dětí. Vedle této stálé dopolední činnosti pořádáme jednorázové akce pro celé rodiny, jako jsou: výlety, exkurze a letní tábory (příměstské i pobytové), terénní sociální programy pro romské děti (Dětská šou).

Náš dětský klub je personálně zajišťován výhradně dobrovolníky z řad Apoštolské církve, Chomutov (Církev bez hranic), která též poskytuje prostory, v nichž je klub realizován. Jeho provoz finančně podporuje rovněž město Chomutov formou dotací na činnost. Jsme členem celorepublikové Sítě mateřských center.

Zřizovatel Solid Ground, o.s.

Sdružení si klade za cíl zkvalitnění života ve společnosti a komunitě, ve které žijeme. Vytváří a rozvíjí programy vzdělávacích, poradenských, zábavních a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel v souladu s potřebami města Chomutova. V současné době jsou to především: Mateřské centrum U Broučka, Dětské letní tábory, Dětská šou (program zaměřený na práci s dětmi do 15 let ohrožených sociální vyloučeností; probíhá ve spolupráci se sborem Apoštolské církve Chomutov), Kombinované večerní cvičení pro ženy, Koncerty mládežnických kapel.

Usilujeme těmito programy o prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti, o vedení občanů k mravní odpovědnosti a osvětu v mezilidských vztazích. Naše etika stojí na křesťanských hodnotách.

 

Kontaktní informace

Dětský klub U Broučka
Blatenská 571
Chomutov
430 03
Česká republika
IČ:
26996928
DIČ

 

Image+420 739 600 098
Imagebrona.hunat@seznam.cz

ImageImage