Nabízíme

  • Program pro dětiděti
  • Společné stolování při svačině
  • Bezpečné a stimulující zázemí pro volný čas dětí
  • Prostor uzavřené skupiny pro sdílení a vzájemnou podporu

Zapsaní členové dochází pravidelně v určený den (út, st nebo čt). Program vedený tzv. šášou začíná v 9:30 a trvá průměrně 20 - 25 minut. Po programu společně svačíme, svačina je podávaná formou malého rautu. Po jídle si děti volně hrají, maminky mají prostor pro odpočinek, či debatu u kávy a čaje. Celé setkání vždy završuje společné zpívání s hudebními nástroji.

Šášové jsou u nás celkem čtyři, každý týden je program jiný a jeho zaměření je střídavě

  • Pohybové (cvičení s padákem, s balóny, s obručemi)
  • Výtvarné
  • Pohádkové (vyprávění příběhu s aktivním zapojením dětí)

Členské příspěvky se platí na prvním setkání v měsíci vždy na celý následující měsíc a činí 120,-kč/měsíc