Pravidla dětského klubu

Maminka:

 1. Pečuje o své dítě po celou dobu trvání DK a je zodpovědná za bezpečí dítěte.
 2. Aktivně se zapojuje do programu, pomáhá dítěti a povzbuzuje ho k účasti a pozornosti.
 3. Maminka se během programu věnuje pouze svému dítěti a nekomunikuje v tu dobu s ostatními ženami.
 4. Z důvodu bezpečnosti konzumujeme veškeré občerstvení společně v čase vyhrazeném na svačinku.
 5. Maminky se podílí svépomocí na svačinkách a úklidu hraček a nádobí
 6. V případě konfliktní situace maminka odvede své dítě do vedlejší místnosti, kde ho uklidní.
 7. Účastníci DK se dostaví nejpozději do začátku programu v 9:30 hodin.
 8. Brouček není místo určené pro komerční účely.
 9. Prosím buďte ohleduplní, nevoďte do centra nemocné děti.

Dítě:

 1. Nesmí ubližovat ostatním (zahrnuje to bití, kousání, strkání a cokoli, co způsobuje újmu, jako je házení hračkami, atd.) VEĎTE DĚTI KE VZÁJEMNÉ ÚCTĚ.
 2. Nesmí schválně ničit hračky či vybavení.
 3. Svačinku jí POD DOHLEDEM SVÉ MAMINKY

Poznámka:

Dětského klubu se účastní děti od 0 – 4 let. Čas konání je od 9:30 – 11:00 hodin kromě všech prázdnin a státních svátků. Vstupné je 30 Kč.